Siyah Kurdele

ACİL  EL CERRAHİSİ ve MİKROCERRAHİ DERNEĞİ   Valikonağı Cad. Sezai Selek Sok. Akil Apt. No:6  D:5 Nişantaşı 34365, İSTANBUL  Tel: 0212. 2466124 Faks: 0212.2466124  E-mail: acelemder@gmail.com

Değerli meslektaşlarım,


Önderimiz Prof.Dr. Rıdvan Ege hocamız 1991 yılında yayınlamış olduğu El Cerrahisi kitabında, “Bana göre bir konunun tarihi gelişimi bilinir ve emek veren ustaları yakından tanınırsa, o konu çok sevilir ve o konuya daha iyi yakınlaşılır. Bu inançla ben de El Cerrahisinin dün ve bugünündeki ünlülerinden birçoğunu yakından tanımaya çalıştım. Onları bugüne uymayan görüş ve uygulamaları ile veya yapamadıkları ile değil, o gün için yaptıkl...

DEVAMI
Başlarken…

El Cerrahisi

Parmak ucundan başlayıp omuza kadar olan bölgedeki cilt, cilt altı, kas, tendon (kas kirişi), sinir, damar, eklem ve kemik ile ilgili her türlü yaralanma, hastalıklar ve sorunlar El Cerrahisi'nin temel konularını oluşturmaktadır.


Bu bölgede açık bir yaralanma olmadan oluşan kırık ve çıkıklar, kas ve tendon kopmaları; veya cilt kesilerinden, uzvun çok ağır yaralanması ve kopmasına (buna ayak ve bacak da dahil)

kadar oluşabilecek her tür açık yaralanma, şekil bozuklukları ve yanıklar El Cerrahisi’nin tedavi kapsamına girmektedir.


Hastalıklar olarak da, el, el bileği ve üst koldaki doğuştan olan her türlü eksiklikler, bozukluklar ve yapışıklıklar; yine doğum sırasında oluşan travmaya bağlı gelişen felçler, romatizmal hastalıklar, enfeksiyonlar, tümörler, geçirilmiş travma sonrası el ve el bieğinde oluşan sekellerin giderilmesi (bir kaza sonucu kesilen sinire bağlı gelişmiş felçler veya dolaşım bozukluğuna bağlı oluşmuş fonksiyon kayıpları, kötü veya yanlış kaynamış kırık ve çıkıkların düzeltilmesi, yanık sonrası zaman içinde oluşmuş deformiteler, infeksion harici çeşitli tırnak bozuklukları vb.) sayılabilir.


El, el bileği ve dirsek gibi üst koldaki küçük eklemlerin ve eklem içi yapıların bazı hastalık ve yaralanmalarının artroskopik (kapalı tekniklerle yapılan ameliyatlar) tedavileri de El Cerrahisi disiplini içinde yer almaktadır.

Tedavi kapsamının genişliği nedeniyle El Cerrahisinin multidisipliner çalışma alanı Plastik Cerrahi, Ortopedi, Genel Cerrahi bölümlerinin çalışma alanları ile paylaşılabilmekte; El Cerrahları bu ana branşların üzerine alınan uzun ve özverili yandal eğitimi ile yeterlilik kazanabilmekte, başarılı klinik sonuçlar ise, özellikle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uygulamaları ile birlikte sürdürülen bir ekip çalışması ile alınabilmektedir.

Mikrocerrahi

Rekonstrüktif mikrocerrahi, vücudumuzdaki küçük yapılar üzerinde hassas ameliyatların yapılabilmesi için özelleşmiş ameliyat mikroskopları ve çok küçük özel aletlerin kullanıldığı bir cerrahi alandır. Çıplak gözle görülenden elli kat daha

büyük büyütme altında, saç kadar ince dikişlerin kullanıldığı bir cerrahi alan olan mikrocerrahide cerrahlar, çapları 1 mm’den küçük olan kesik damar ve sinirleri onarabilmektedir. Damar devamlılığının ve damarda kan akışının yeniden sağlanması ve yaralanmış damarlar ile sinirlerin onarılması, kanser ve doğumsal farklılıklardan kaynaklanan şekil ve işlev bozukluklarının düzeltilmesinde çok büyük bir öneme sahiptir. 1960’ların başında teknoloji ve cerrahi teknikteki ilerlemeler cerrahlara kopmuş parmakları ve uzuvları yeniden yerine takma (Replantasyon) imkanı sağlamıştır. Bu yenilikler sayesinde ayaktan ele parmak nakilleri  yapılmaya başlanılmış, mikrocerrahi teknik kullanılarak kopmuş olan bir parmağın yerine ayak parmağının transfer edilmesi, yaralanmış ellerin cerrahi rehabilitasyonunda büyük bir çığır açmıştır. 1970’lerin başında serbest doku nakilleri başlamış, böylece cerrahlar kas, deri, kemik ve bağırsak fazlası olan bölgelerden aldıkları organları mikrovasküler teknikleri kullanarak açık yaralara ve doku eksiği olan bölgelere nakletmişlerdir. Serbest doku nakilleri, diğer adıyla serbest flepler rekonstrüktif cerrahlar için ekstremite ve diğer organ kanserlerinin tedavisinde çok büyük imkanlar sağlamıştır. Yaralı sinirin mikrocerrahi tedavisinde önemli adımlar atılmıştır. Bir zamanlar, ümitsiz olgular olarak görülen periferik sinir yaralanmaları şimdi hareket ve duyu geri kazanımının da mümkün olduğu yaralanmalar duruna gelmiştir. Kesik sinirlerin bozulmuş olan bütünlüğü ameliyat mikroskobu yardımıyla büyük bir hassasiyetle onarılabilmekte, hasarlanmış veya kaybedilmiş sinir parçaları, greft adı verilen sinir parçaları ile onarılabilmekte,  böylece yüz felci veya doğum felci olan hastalar tedavi edilebilmektedir. Sinir onarımındaki teknik gelişmeler ile işlev gören kaslar başka bölgelere nakledilebilir, felçli yüzler ve uzuvlar tekrar canlılık kazanabilirler. Sinir Transferleri ile dalı olan veya bölünebilen sinirler, hasarlanmış sinirlere ağızlaştırılabilir, böylece kaybedilmiş olan hareket ve duyu yeniden kazanılabilir.


Rekonstrüktif mikrocerrahi son on yılda acil el cerrahisi, kol nakli ve yüz nakli konularında büyük ilerlemelere şahit olmuş, bu yeni teknikler ile çok ağır hasarlı hastaların klasik yöntemlerle çözülemeyen sorunları çözülebilir duruma gelmiştir.

Haberler

Kurucu Başkanın Mesajı

Tanım ve Çalışma Alanlarımız

Üye olma hakkı ve üyelik işlemleri…

Madde 3- Dernek üyeliği için Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen esaslara göre fiil ehliyetine sahip olmanın yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır:


I. Asli üye: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, El Cerrahisi ve Mikrocerrahi uygulamalı cerrahi konularda eğitim ve öğrenim görmüş, veya bu konuda yetişmekte olan hekimler bu derneğe asli üye olabilirler. Yeni…Detaylı Bilgi ve Destek için:  Dr. Erol KOZANOĞLU

erol.kozanoglu@istanbul.edu.tr

       Değerli Üyelerimiz, T.İ.S.K. Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı’nın (www.tiskmcv.org.tr ) “Mikrocerrahi Eğitimine” destek amacı ile yıllık abonelik ücretlerini karşılamış olduğu Microsurgery, The Journal of Hand Surgery ve HAND dergilerine online ve ücretsiz olarak ulaşabirsiniz.

Teknik destek ve şifre için:

—-------------------------------------

Dr. Ömer BERKÖZ: berkoz@gmail.com

Dr. Erol KOZANOĞLU: erol.kozanoglu@istanbul.edu.tr

DEVAMI Üyelik Başvuru Formu

Üye Başvuru Formu

Ana Sayfa Derneğimiz Üyeler Hasta Bilgilendirme El Kulüpleri Linkler Toplantılar İletişim
English